Osoby zastanawiające się nad wyborem miejsca szkolenia zapraszamy na krótkie spotkanie. Taki “zwiad” pozwoli na zorientowanie się w warunkach, zapleczu oraz naszych założeniach szkoleniowych. Przed ewentualnym spotkaniem prosimy o kontakt tel. (502-100-237) lub @ (motorkurs.motorkurs@gmail.com).

 31.08(sobota) o 09.00 zapraszam na (obowiązkowe dla ubiegających się o kat. A) zajęcia dot. udzielania pomocy przedmedycznej.